WNIOSEK

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. księdza Stanisława Wilczewskiego w II edycji konkursu do 30 marca 2018 roku drogą elektroniczną na adres sekretarz kapituły Nagrody: m.grzonka@agereaude.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, ul. Wolności 105/6,
41-500 Chorzów.

 

Sekretarz kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Wilczewskiego:
Małgorzata Grzonka, adres e-mailowy: m.grzonka@agereaude.pl

 

 

Wniosek do Nagrody im. Księdza Stanisława Wilczewskiego:

Pobierz wniosek (DOC)

Pobierz wniosek (PDF)