Nagroda im. księdza Stanisława Wilczewskiego ma charakter ogólnopolski, przyznawana będzie podczas kolejnych edycji międzynarodowej konferencji logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, organizowanej co dwa lata przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

Celem nagrody jest uhonorowanie działań osób, instytucji lub ruchów społecznych służących idei promowania wiedzy o zaburzeniach płynności mowy. Laureatem może być logopeda, osoba jąkająca się, działacz społeczny, instytucja lub ruch społeczny. Nagrodę przyznaje Rada Nagrody, której członkami są przedstawiciele środowisk śląskich logopedów oraz naukowców związanych z promowaniem logopedii jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy.

Nagrodę stanowi grafika z podobizną księdza Stanisława Wilczewskiego z wypisanym nazwiskiem laureata i datą otrzymania nagrody.