DO LEKTURY

Barbara Rawecka, Łucja Skrzypiec Ocalmy od zapomnienia – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. drowi Stanisławowi Wilczewskiemu

23 listopada 2011 roku miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ulicy Poniatowskiego 34 w Katowicach. Jest ona umieszczona na ścianie kamienicy, w której żył i pracował ks. dr Stanisław Wilczewski, światowej sławy pionier polskiej logopedii, mistrz terapii jąkania, kultury żywego słowa, założyciel Instytutu Fonetycznego, katowiczanin z wyboru. Przygotowany artykuł jest sprawozdaniem z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. CZYTAJ WIĘCEJ (str. 243 – 246).

 

Roman Buchta Ks. Stanisław Wilczewski – prekursor śląskiej logopedii 

Ksiądz dr Stanisław Wilczewski przeszedł do historii jako znakomity logopeda, teoretycznie i praktycznie działający na rzecz kultury żywego słowa, oraz jako uznany kaznodzieja. W pracy zawodowej cechowała go pokora wobec wiedzy, nieustanne doskonalenie warsztatu logopedy, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, twórcze uczestnictwo w życiu naukowym, pasja badawcza i oryginalność własnych propozycji naukowych. Opracowanie ma na celu ukazanie różnych form działalności ks. Wilczewskiego, które świadczą o jego ogromnej trosce o jakość głoszonego słowa, a zwłaszcza podkreśleniu zasług jako prekursora śląskiej logopedii.  CZYTAJ WIĘCEJ (str. 15 – 21).

 

Władysław Basista Estetyka i  zaburzenia płynności mowy powołaniem Stanisława Wilczewskiego

Estetyka i zaburzenia płynności mowy, będące przez wieki przedmiotem naukowych badań i praktycznych doświadczeń, stały się życiowym powołaniem księdza dr. Stanisława Wilczewskiego. Publikacja zawiera zarys życiorysu wybitnego logopedy, opis i wyniki badań przeprowadzanych przez Wilczewskiego, a także przebieg terapii osób jąkających się, z którymi pracował logopeda. CZYTAJ WIĘCEJ.