Do lektury

Barbara Rawecka, Łucja Skrzypiec: Ocalmy od zapomnienia – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. doktorowi Stanisławowi Wilczewskiemu

W roku 2011 (23 listopada) miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ulicy Poniatowskiego 34 w Katowicach. Jest ona umieszczona na ścianie kamienicy, w której żył i pracował ks. dr Stanisław Wilczewski, światowej sławy pionier polskiej logopedii, mistrz terapii jąkania, kultury żywego słowa, założyciel Instytutu Fonetycznego, katowiczanin z wyboru. Przygotowany artykuł jest sprawozdaniem z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Roman Buchta: Ks. Stanisław Wilczewski – prekursor śląskiej logopedii

Ksiądz dr Stanisław Wilczewski przeszedł do historii jako znakomity logopeda, teoretycznie i praktycznie działający na rzecz kultury żywego słowa, oraz jako uznany kaznodzieja. W pracy zawodowej cechowała go pokora wobec wiedzy, nieustanne doskonalenie warsztatu logopedy, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Był też twórczym uczestnikiem życia naukowego, którego cechowała pasja badawcza i oryginalność rozwiązań naukowych. Opracowanie ukazuje różne formy działalności ks. Wilczewskiego, świadczące o jego ogromnej trosce o jakość głoszonego słowa, a zwłaszcza podkreśleniu jego zasług jako prekursora śląskiej logopedii.

Władysław Basista: Estetyka i zaburzenia płynności mowy powołaniem Stanisława Wilczewskiego

Estetyka i zaburzenia płynności mowy stały się życiowym powołaniem księdza dr. Stanisława Wilczewskiego. Publikacja zawiera zarys życiorysu wybitnego logopedy, opis i wyniki badań przeprowadzanych przez Wilczewskiego, a także przebieg terapii osób jąkających się, z którymi pracował.