dr Beata Duda

dr Beata Duda
wiceprezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude,
przedstawicielka środowiska naukowców promujących logopedię

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Brała czynny udział w kilkunastu konferencjach naukowych, publikowała m.in. w „Tekst i dyskurs – text und diskurs”, „Linguarum Silva”, jest współorganizatorką licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji logopedycznych i językoznawczych. Jest realizatorką wielu grantów m.in. z programów Erasmus+, Ojczysty – dodaj do ulubionych, Kultura Dostępna.