dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
przedstawicielka środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się zaburzeniami mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Bada mowę w dyskursie zaburzonym. Zajmuje się także patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie oraz teorią i metodyką terapii dyslalii. Jest autorką licznych publikacji – artykułów i książek. Wyniki badań prezentowała na wielu konferencjach naukowych.