dr Iwona Michalak-Widera

dr Iwona Michalak-Widera
była przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
przedstawicielka środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię

Specjalistka w dziedzinie logopedii – profilaktyce, diagnozie i terapii dyslalii, oligofrenologopedii, balbutologopedii dzieci przedszkolnych oraz logopedii artystycznej. Jako doktor nauk humanistycznych pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką i współautorką wielu książek i publikacji w specjalistycznej prasie. Opracowała także „Kwestionariusz obrazkowy do badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Występowała na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, podejmując tematy wykraczające poza potoczne rozumienie logopedii.