dr Joanna Trzaskalik

dr Joanna Trzaskalik
przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
przedstawicielka środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię

Doktor nauk humanistycznych, logopeda i glottodydaktyk, adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, gdzie zajmuje się kształceniem logopedycznym nauczycieli, a także prowadzi studia podyplomowe z logopedii, surdologopedii i neurologopedii. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki zaburzeń mowy. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.