dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof UŚ

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz,prof UŚ
prezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude,
organizatorka konferencji „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”,
przedstawicielka środowiska naukowców promujących logopedię

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracownik Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką licznych artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Języku Artystycznym”, „Forum Lingwistycznym”, „Języku Polskim”, „Stylistyce” czy „Postscriptum Polonistycznym”. Współredaktorka prac zbiorowych. Organizatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu logopedii i językoznawstwa, a także koordynatorka grantów m.in. z programu Erasmus+ oraz ministerialnych: Ojczysty – dodaj do ulubionych, Kultura Dostępna. Jest również koordynatorką i główną pomysłodawczynią projektu „Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa”, realizowanego w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.