dr hab. Katarzyna Węsierska, prof UŚ

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof UŚ
organizatorka konferencji „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, przedstawicielka środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię

Logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu, doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Prowadzi badania naukowe, współpracując z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Jest autorką i współautorką wielu publikacji – książek, artykułów, a także redaktorką prac zbiorowych. W pracy naukowej i praktyce logopedycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z emisją i higieną głosu, a także profilaktyką i skutecznością terapii logopedycznej, szczególnie w przypadku zaburzeń płynności mowy – jąkania i giełkotu. Sekretarz International Cluttering Association oraz redaktorka  ICA newsletter.