I EDYCJA

dr Mieczysław Chęciek
logopeda, nauczyciel akademicki, działacz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Laureat I edycji Nagrody im. ks. Stanisława Wilczewskiego (2016 r.) to uznany logopeda z ponad 30-letnim doświadczeniem w terapii jąkających się dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zaburzeń płynności mowy, twórcą autorskiego programu terapii jąkania, opracowań materiałów warsztatowych i filmów szkoleniowych. Laureat to również autor podręcznika do Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania. Prowadzi ogólnopolskie Turnusy Terapeutyczne dla Jąkających się. Dr Mieczysław Chęciek ukończył liczne krajowe oraz międzynarodowe kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii jąkających się (m.in. w Londynie, Monachium, Berlinie, Edynburgu). Jest on osobą, która od wielu lat działa na rzecz upowszechniania wiedzy o jąkaniu i innych zaburzeniach płynności mowy. To także niestrudzony działacz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie doktora Mieczysława Chęćka.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 3
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 3