II EDYCJA

dr Aldona Grzybowska-Pawłyk
logopeda, doktor psychologii, wykładowca

Laureatka II edycji Nagrody im. ks. Stanisława Wilczewskiego (2018 r.) jest uznanym logopedą, doktorem psychologii, a w przeszłości była adiunktem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada na Uniwersytetach: Gdańskim oraz Marii Curie-Skłodowskiejw Lublinie. W latach 80. ubiegłego wieku zainicjowała w Polsce ruch samopomocy osób jąkających się, zakładając krakowski Klub J. Jak pisze mgr Lucyna Jankowska−Szafarska: Ten projekt wymagał od Niej tytanicznej pracy wykonywanej z pasją, a dzięki swojej charyzmie, talentowi i autentyczności w kontakcie z osobami jąkającymi się potrafiła zjednywać sobie innych i motywować ich do pracy. Stworzyła środowisko, w którymi uczestnicy mogli poczuć się pełnowartościowymi ludźmi, a jednocześnie uwrażliwić się na potrzeby innych osób z tej społeczności, aby samopomoc stała się faktem. […] zorganizowała w Krakowie pierwsze seminarium na temat terapii wg Charlesa Van Ripera oraz przeprowadziła społecznie nowatorski kurs terapii grupowejw tym nurcie dla dorosłych osób jąkających się. Laureatce nadano tytuł Pierwszego Założyciela Związku Jąkających się oraz honorowe członkostwo.

Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6