Kapituła

mgr Izabela Michta
Członkini Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, przedstawicielka ruchu samopomocy dla osób jąkających się

Socjolożka, wykonawczyni grantu logopedycznego LOGOLab. Jest współautorką publikacji – książek, artykułów o tematyce zaburzeń płynności mowy. Była współorganizatorką corocznych wydarzeń na temat  jąkania, m. in. obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day ISAD), międzynarodowej konferencji logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka”. Duża część jej aktywności ma miejsce  w przestrzeni online  – współprowadzi spotkania dla młodzieży z jąkaniem oraz upowszechnia wiedzę na temat jąkania w mediach społecznościowych.