Kapituła

dr Iwona Michalak-Widera 
Wybitna logopedka, przedstawicielka środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię, specjalistka w dziedzinie logopedii – profilaktyce, diagnozie i terapii dyslalii, oligofrenologopedii, opóźnień rozwoju mowy oraz logopedii artystycznej

Jako doktor nauk humanistycznych wiele lat pracowała na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką i współautorką wielu książek i publikacji w specjalistycznej prasie. Opracowała także „Kwestionariusz obrazkowy do badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Występowała na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, podejmując tematy wykraczające poza potoczne rozumienie logopedii. Wciąż czynnie uprawia zawód logopedy, a także dzieli się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem z logopedami i studentami logopedii, laureatka Nagrody Logopedia Silesiana.