Kapituła

mgr Justyna Szczypa
Logopedka, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

Współpracuje z Fundacją Centrum Logopedyczne jako terapeutka i koordynatorka szkoleń, ponadto aktywnie propaguje wiedzę na temat pozytywnej komunikacji. Na co dzień pracuje w szkole jako nauczyciel kształtując i wychowując dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, a także w przedszkolu prowadząc terapię logopedyczną. Jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz osób jąkających się. Współorganizowała III Światową Konferencję na temat Giełkotu, Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania – ISAD 2023 r. Czynnie uczestniczy w projekcje LOGOLab. Bierze udział we wdrażaniu programu InterACT – każdy z nas jest inny i każdy taki sam.