Kapituła

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof UŚ
Profesorka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, współorganizatorka konferencji „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, przedstawicielka środowiska naukowców promujących logopedię.

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracowniczka Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką licznych artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Języku Artystycznym”, „Forum Lingwistycznym”, „Języku Polskim”, „Stylistyce” czy „Postscriptum Polonistycznym”. Współredaktorka prac zbiorowych. Organizatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji z zakresu logopedii i językoznawstwa, a także koordynatorka grantów m.in. z programów Erasmus+, Funduszy Norweskich czy Społecznej odpowiedzialności nauki oraz Doskonałej  nauki. Jest również koordynatorką i główną pomysłodawczynią projektów Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz  Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, realizowanych w ramach programu NCBR współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.