Kapituła

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof UŚ
Profesorka UŚ, prezeska Fundacji Centrum Logopedyczne

Dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska jest logopedką, terapeutką, trenerką emisji głosu, wykładowczynią Europejskiej Specjalizacji Jąkania. Zainicjowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach działalność grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób z zaburzeniami płynności mowy Klub ludzi mówiących. Aktywnie angażuje się we wdrażanie różnych międzynarodowych projektów badawczych, m. in. w ramach the International Project on Attitudes Toward Human Attributes (IPATHA). Koordynowała prace polsko-norweskiego zespołu w ramach realizacji grantu LOGOLab - Dialog bez barier. W roku 2017, podczas XI Oxford Dysfluency Conference, została uhonorowana nagrodą im. Davida Rowley'a za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w zakresie jąkania.