ks. dr Roman Buchta

ks. dr Roman Buchta
organizator konferencji „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”,
przedstawiciel śląskiego środowiska kapłańskiego oraz naukowców promujących logopedię

Doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2003 r. pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Autor licznych artykułów i opracowań z katechetyki, redaktor kilku prac zbiorowych. Rokrocznie współorganizuje także ogólnopolską konferencję dla katechetów szkół specjalnych w Brennej. Naukowo koncentruje się wokół zagadnień związanych z biblijnym wymiarem katechezy oraz wtajemniczającą funkcją katechezy.