Kapituła

dr Łucja Skrzypiec 
Dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. ks. Stanisława Wilczewskiego w Katowicach, przedstawicielka środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, logopeda, nauczyciel akademicki. Zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci m.in. poprzez wczesną naukę czytania. Współpracowała przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych gotowości szkolnej. Jest autorką innowacji pedagogicznych wprowadzających metodę prof. J. Cieszyńskiej do edukacji przedszkolnej. Przez wiele lat aktywnie działała w Śląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.