ORGANIZATORZY

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude została założona w 2014 roku, a jej podstawowym celem są działania na rzecz: edukacji, promocji nauki, kultury, sztuki, zdrowia, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw obywatelskich. Fundacja podejmuje działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy polityczne, kulturalne i naukowe, a także wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem. Szczególnie jednak skupia się na działalności upowszechniającej naukę.

dawniej Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, obecnie Instytut Jęzkoznawstwa UŚ

Instytut Języka Polskiego wyłonił się z Instytutu Filologii Polskiej (powstałego w 1973 roku) Uniwersytetu Śląskiego w 1977 roku. Od tego czasu prowadzi prężną działalność dydaktyczną i naukową. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Władysław Lubaś, a obecnie tę funkcję sprawuje dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak. W roku akademickim 2017/2018 uruchomiono kierunek logopedia Od 2016 roku IJP nosi imię Ireny Bajerowej, wybitnej badaczki historii języka polskiego. Celem szerzenia językoznawstwa w Instytucie zrodziła się także idea pisma lingwistycznego „Forum Lingwistyczne”.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego powstał w listopadzie 2000 roku. Mieści się w sąsiedztwie Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Dziekanem jest ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ. Wydział Teologiczny oferuje kierunki studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I, II, III stopnia (teologia, nauki o rodzinie). Kształci także podyplomowo w zakresie teologii pastoralnej, duchowości oraz nauczania religii w przedszkolach i szkołach