ORGANIZATORZY

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude została założona w 2014 roku, a jej podstawowym celem są działania na rzecz: edukacji, promocji nauki, kultury, sztuki, zdrowia, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw obywatelskich. Fundacja podejmuje działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy polityczne, kulturalne i naukowe, a także wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem. Szczególnie jednak skupia się na działalności upowszechniającej naukę. Prezeską Fundacji jest dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz.

 

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Języka Polskiego wyłonił się z Instytutu Filologii Polskiej (powstałego w 1973 roku) Uniwersytetu Śląskiego w 1977 roku. Od tego czasu prowadzi prężną działalność dydaktyczną i naukową. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Władysław Lubaś, a obecnie tę funkcję sprawuje dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak. W roku akademickim 2012/2013 uruchomiono kierunek studiów komunikacja promocyjna i kryzysowa, który kształci studentów na kilku specjalizacjach, m.in. logopedycznej. Od 2016 roku IJP nosi imię Ireny Bajerowej, wybitnej badaczki historii języka polskiego. Celem szerzenia językoznawstwa w Instytucie zrodziła się także idea pisma lingwistycznego „Forum Lingwistyczne”.

 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego powstał w listopadzie 2000 roku. Mieści się w sąsiedztwie Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Dziekanem jest ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek. Wydział Teologiczny oferuje kierunki studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I, II, III stopnia (teologia, nauki o rodzinie). Kształci także podyplomowo w zakresie teologii pastoralnej, duchowości, rodziny oraz katechezy przedszkolnej.