Organizatorzy

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude została założona w 2014 roku, a jej podstawowym celem są działania na rzecz: edukacji, promocji nauki, kultury, sztuki, zdrowia, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw obywatelskich. Fundacja podejmuje działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy polityczne, kulturalne i naukowe, a także wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem. Szczególnie jednak skupia się na działalności upowszechniającej naukę.

Fundacja Centrum Logopedyczne

Fundacja Centrum Logopedyczne istnieje od roku 2022. Jej powstanie to spełnienie marzeń pasjonatek logopedii, które na tym polu działały od lat, angażując się w liczne inicjatywy społeczne. Celem Fundacji jest promocja i upowszechnianie szeroko ujmowanej działalności logopedycznej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i obywatelskiej. Osoby współtworzące zespół Fundacji żywią głębokie przekonanie, że możliwość skutecznego komunikowania się powinna być prawem każdego człowieka. Wierzą, iż dobra komunikacja przyczynia się do budowania społeczności otwartych i demokratycznych, gdzie każdy obywatel ma zagwarantowane szanse optymalnego rozwoju.