Kapituła

ks. dr hab. Roman Buchta, prof UŚ
Organizator konferencji „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, przedstawiciel śląskiego środowiska kapłańskiego oraz naukowców promujących logopedię

Doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, prezydent Europejskiego Forum dla Edukacji Religijnej w Szkołach (EuFRES). Autor licznych artykułów i opracowań z katechetyki, redaktor kilku prac zbiorowych. Rokrocznie współorganizuje także ogólnopolską konferencję dla katechetów szkół specjalnych w Brennej. Naukowo koncentruje się wokół zagadnień związanych z biblijnym wymiarem katechezy oraz wtajemniczającą funkcją katechezy.