WNIOSEK

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. księdza Stanisława Wilczewskiego w III edycji konkursu do 30 marca 2020 roku drogą elektroniczną na adres sekretarz kapituły Nagrody: m.grzonka@agereaude.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, ul. Żołnierzy Września 73/6, 41-500 Chorzów.

Sekretarz kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Wilczewskiego:
Izabela Michta, adres e-mailowy: i.michta@agereaude.pl

Wniosek do Nagrody im. Księdza Stanisława Wilczewskiego:

Pobierz wniosek (DOC)

Pobierz wniosek (PDF)