dr Łucja Skrzypiec

dr Łucja Skrzypiec
wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. ksa Stanisława Wilczewskiego w Katowicach,  
przedstawicielka środowiska logopedów i naukowców promujących logopedię

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, logopeda, nauczyciel akademicki. Zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci m.in. poprzez wczesną naukę czytania. Współpracowała przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych gotowości szkolnej. Jest autorką innowacji pedagogicznych wprowadzających metodę prof. J. Cieszyńskiej do edukacji przedszkolnej. Aktywnie działa w Śląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – jest członkiem komitetu redakcyjnego „Forum Logopedycznego”.