mgr Izabela Michta

mgr Izabela Michta 
członkini Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”,Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Izabela-Michta.jpg przedstawicielka ruchu samopomocy dla osób jąkających się.

Socjolożka, wykonawczyni grantu logopedycznego LOGOLab, współprowadząca warsztaty dla dzieci jąkających się oraz ich rodziców. Jest współautorką publikacji – książek, artykułów o tematyce zaburzeń płynności mowy. Jest współorganizatorką corocznych wydarzeń na polu jąkania, m. in. obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day ISAD), międzynarodowej konferencji logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka” oraz Ogólnopolskich Zjazdów Osób Jąkających się, gdzie również prowadzi warsztaty dedykowane osobom z jąkaniem. Duża część jej aktywności znajduje się w przestrzeni online  – współprowadzi spotkania Wirtualnego Klubu J oraz upowszechnia wiedzę na temat jąkania w mediach społecznościowych.